Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za rok 2017


Nazwa Data publikacji

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 31.03.2018 Wyświetl

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku 31.03.2018 Wyświetl

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 31.03.2018 Wyświetl

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 25.03.2015 Wyświetl

Sprawozdanie finansowe za rok 2016


Nazwa Data publikacji

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 31.03.2017
Wyświetl

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 31.03.2017
Wyświetl

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku 31.03.2017
Wyświetl

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 31.03.2017 Wyświetl

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 31.03.2017 Wyświetl


S
prawozdanie finansowe za rok 2015


Nazwa Data publikacji

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 31.03.2016
Wyświetl

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 31.03.2016
Wyświetl

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku 31.03.2016
Wyświetl

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 31.03.2016 Wyświetl

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 31.03.2016 Wyświetl


S
prawozdanie finansowe za rok 2014

Nazwa Data publikacji
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 25.03.2015 Wyświetl
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku 25.03.2015 Wyświetl
Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 25.03.2015 Wyświetl
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 25.03.2015 Wyświetl


Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Nazwa Data publikacji
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 26.03.2014 Wyświetl
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 26.03.2014 Wyświetl
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku 26.03.2014 Wyświetl
Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 26.03.2014 Wyświetl
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 26.03.2014 Wyświetl


Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Nazwa Data publikacji
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 28.03.2013 Wyświetl
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 28.03.2013 Wyświetl
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku 28.03.2013 Wyświetl
Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 28.03.2013 Wyświetl
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 28.03.2013 Wyświetl


Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Nazwa Data publikacji
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 31.01.2012 Wyświetl
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 31.01.2012 Wyświetl
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku 31.01.2012 Wyświetl
Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 31.01.2012 Wyświetl
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 31.01.2012 Wyświetl


Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Nazwa Data publikacji
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 18.01.2011 Wyświetl
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 18.01.2011 Wyświetl
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku 18.01.2011 Wyświetl
Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2010 - 31.12.2010 18.01.2011 Wyświetl
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 01.01.2010 - 31.12.2010 18.01.2011 Wyświetl


Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Nazwa Data publikacji
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 04.02.2010 Wyświetl
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 04.02.2010 Wyświetl
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku 04.02.2010 Wyświetl
Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2009 - 31.12.2009 04.02.2010 Wyświetl
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 01.01.2009 - 31.12.2009 04.02.2010 Wyświetl


Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Nazwa Data publikacji
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 27.02.2009 Wyświetl
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 27.02.2009 Wyświetl
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku 27.02.2009 Wyświetl
Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2008 - 31.12.2008 27.02.2009 Wyświetl
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 01.01.2008 - 31.12.2008 27.02.2009 Wyświetl