Zarząd Stowarzyszenia w okresie od dnia 08.02.2012 do dnia 28.03.2013
Robert Utko
Prezes zarządu
Andrzej Tybuchowski
Wiceprezes zarządu
Łukasz Wojnowski
Członek zarządu - skarbnik
Paweł Chmielewski
Członek zarządu - sekretarz
Radosław Urbaniak
Członek zarządu
Wstecz