Zarząd Stowarzyszenia w okresie od dnia 04.02.2010 do dnia 20.01.2011
Robert Utko
Prezes zarządu
Szymon Baczyński
Wiceprezes zarządu
Damian Martin
Członek zarządu - skarbnik
Eryk Zawadzki
Członek zarządu - sekretarz
Paweł Chmielewski
Członek zarządu
Wstecz