Zarząd Stowarzyszenia w okresie od dnia 31.08.2008 do dnia 27.02.2009
Robert Utko
Prezes zarządu
Paweł Chmielewski
Wiceprezes zarządu
Tomasz Bieliński
Członek zarządu - skarbnik
Szymon Baczyński
Członek zarządu - sekretarz
Damian Martin
Członek zarządu
Krzysztof Jóźwik
Członek zarządu
Wstecz