Zarząd Stowarzyszenia w okresie od dnia 12.09.2007 do dnia 31.08.2008
Robert Utko
Prezes zarządu
Eryk Zawadzki
Wiceprezes zarządu
Tomasz Bieliński
Członek zarządu - skarbnik
Sławomir Gołębiewski
Członek zarządu - sekretarz
Karol Podgórny
Członek zarządu
Marek Tworek
Członek zarządu
Wstecz