Zarząd Stowarzyszenia w okresie od dnia 28.03.2013 do dnia 17.04.2014

Robert Utko
Prezes zarządu
Andrzej Tybuchowski
Wiceprezes zarządu

Łukasz Wojnowski
Członek zarządu - skarbnik
Paweł Chmielewski
Członek zarządu - sekretarz

Marek Chudorliński
Członek zarządu
Wstecz