Zarząd Stowarzyszenia w okresie od dnia 17.04.2014 do dnia 25.03.2015

Robert Utko
Prezes zarządu
Andrzej Tybuchowski
Wiceprezes zarządu

Łukasz Wojnowski
Członek zarządu - skarbnik
Paweł Chmielewski
Członek zarządu - sekretarz

Wojciech Łączka
Członek zarządu
Wstecz